Organizátoři

Dětský modelářský den je projektem DDM Hobby centrum 4 a Modelářského letiště Sobínka, o. s. Je realizován za pomoci řady dobrovolníků, kteří zajišťují jak letové ukázky, tak organizaci některých aktivit spojených s konáním akce v areálu modelářského letiště Sobínka na pražském Zličíně.

DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4


Je centrem volného času pro děti a mládež. Přes toto zdánlivé vymezení je vlastně otevřeným domem pro všechny se zaměřením na volnočasové aktivity.
Zřizovatelem je Hlavní město Praha.

Hobby centrum 4 nabízí především dětem a mládeži pravidelnou zájmovou činnost - kroužky, kluby a kurzy. Ve více než 150 zájmových útvarech pracuje týden co týden více než 1600 dětí a mladých lidí. Vedle každodenní zájmové činnosti pravidelně realizuje desítky akcí nejen v Hobby centru 4, ale na celém území Prahy a společně s ostatními domy dětí a mládeže i mimo Prahu.
Organizačně zabezpečuje desítky zájmových soutěží pro děti a mládež z řady zájmových oblastí, a to nejen pro pražskou, ale i českou a zahraniční mladou populaci.

www.hobbycentrum4.cz


ML SOBÍNKA, o.s.


Naším domovským letištěm je Modelářské Letiště Sobínka. Původní plocha pro technické zabezpečení práškovacích letadel byla pro modelářské účely využívána již dlouhou řadu let. Na Sobínce se létalo již v sedmdesátých letech minulého století. V roce 2006 se seskupení modelářů kolem Petera Kavackého rozhodlo plochu upravit a dalo tak první impuls ke vzniku modelářského letiště.

Adresa letiště: Sobínská 233, Chrášťany
kousek za stanicí Metra B Zličínwww.sobinka.eu